Anne Lillelund 

Krisepsykolog og stifter af AnneLillelund.dk.

Jeg er autoriseret psykolog og driver en konsulentvirksomhed AnneLillelund.dk., hvor jeg tilbyder behandling, kurser i stress- og krisehåndtering samt kriserådgivning for organisationer.

Jeg har arbejdet  3 år som krisepsykolog i Udenrigsministeriet, hvor jeg bl.a. har ydet krisepsykologisk bistand til de danske ambassader i forbindelse med kritiske hændelser, som terrorangreb og jordskælv. Jeg har endvidere afholdt kurser for chefer og medarbejdere i stress- og krisehåndtering samt tilbudt rådgivning og behandling til medarbejdere med stress- eller krisereaktioner.

Jeg har arbejdet 6 år i Forsvaret som militærpsykolog og har været udsendt til Helmand i Afghanistan 18 gange i fm. kritiske hændelser, hvor jeg haft psykologsamtaler med mange hundrede soldater og rådgivet førerne om, hvordan hændelserne skulle håndteres på et organisatorisk plan. Jeg har endvidere været med til at udvikle modellen for den psykologstøtte soldaterne får før, under og efter udsendelse og været en central drivkraft i opstarten af reintegrationsprojektet for soldater efter hjemkomst, der første gang blev introduceret i Danmark i 2008.

For mig har det været afgørende at følge soldaten tæt – både før, under og efter udsendelse – for at sikre den bedst mulige landing efter hjemkomst. I dag følges soldaten kun med obligatoriske tilbud i op til et halvt år efter udsendelsen, men mange fortæller, at de i det civile liv savner kammeratskabet, indforståetheden og det helt særlige fællesskab, der opstår i missionsområdet. Formålet med Soldatens Hus er derfor at bygge en bro mellem det civile og militære, som kan give et solidt ståsted efter hjemkomsten, også på den lange bane.

 

 

Medaljer og finskytter

Jeg fik i 2014 tildelt Forsvarsministerens medalje (link) som en anerkendelse for den indsats, jeg har ydet i det danske Forsvar gennem min ansættelse fra 2007-2013. Jeg har således været udsendt 18 gange til Helmand-provinsen for at støtte de danske soldater efter kritiske hændelser. Læs mere om baggrunden for Anne Lillelunds modtagelse af medaljen i PsykologNyt, her.

Medaljen var desuden en anerkendelse for, at jeg har spillet en afgørende rolle i udviklingen af ”Den Danske Model”, som er betegnelsen for den internationalt anerkendte støtte psykologerne i Forsvaret i dag tilbyder danske soldater før, under og efter udsendelse. Den centrale tanke i modellen er, at det er det samme hold af psykologer, der følger soldaterne med undervisning i stress- og krisehåndtering inden udsendelse, faste besøg under udsendelse og individuelle- og gruppesamtaler efter udsendelse. Formålet er at sikre, at det ikke er et fremmed ansigt, soldaten møder i missionen, men en person soldaten ved har kendskab til bataljonen, missionens specifikke belastninger og en forståelse for krigens vilkår. Tanken er, at det gør det nemmere at have tillid til den enkelte psykolog og dermed opsøge den støtte, som ellers for nogen kan virke noget langhåret.

Jeg har bl.a. været gæst i radioprogrammet ”Finskytterne” på Radio 24/7 (link til, hvor programmet kan downloades), hvor jeg har talt med de to soldater og tidligere finskytter Søren Guldager og Kasper Madsen om, hvad det vil sige at slå ihjel, de psykologiske konsekvenser af at være udsendt, og hvordan man vender hjem til at almindelig civilt liv. Senest har jeg medvirket i dokumentarprogram på DR1 ”Mærket af Krig”, hvor tre soldater følges tæt før, under og efter udsendelse til Afghanistan. I programmet fortæller jeg om de psykiske konsekvenser af de belastninger og udfordringer, soldaterne møder under udsendelsen.

CV for Anne Lillelund

Krisepsykolog ved Udenrigsministeriet
 • Ansvarlig for koordinering af krisepsykologisk indsats i ministeriet og på ambassader ved kritiske hændelser.
 • Debriefinger af udsendte medarbejdere og deres familier ved kritiske hændelser.
 • Rådgivning af ledelse på ambassader og kontorer omkring stresshåndtering.
 • Faste besøg på ambassader på sikkerhedsmæssigt vanskelige poster mhp. at forebygge stressreaktioner hos medarbejderne.
 • Undervisning af chefer og medarbejdere i stress- og krisehåndtering.
 • Samtaleforløb med medarbejdere med stress-problematikker som følge af arbejdsmæssige forhold.
 • Udvikling af screeningspolitik for medarbejdere, der udsendes til sikkerhedsmæssigt vanskelige poster.
 • Udvikling af den krisepsykologiske del af politik for medarbejdere, der udsendes til sikkerhedsmæssigt vanskelige poster.
Krisepsykolog ved Krisepsykologisk Enhed, Rigshospitalet
 • Samtaler med personale med stress- og trivselsproblematikker som følge af arbejdsmæssige forhold.
 • Samtaler med patienter og pårørende med krisereaktioner relateret til alvorlig sygdom.
 • Debriefinger af hhv. familier og personale efter belastende hændelser.
 • Supervision af personale.
Krisepsykolog ved Militærpsykologisk Afdeling, Forsvaret
 • Kontaktpsykolog for DANCON ISAF hold 4, 6 og 9, hvilket omfatter:
  Planlægning og gennemførelse af undervisning i stress- og krisehåndtering for soldater og pårørende forud for udsendelse.
  Krisepsykologisk bistand ved kritiske hændelser i Afghanistan.
  Planlægning og gennemførelse af gruppe- og individuelle samtaler ved reintegrationsprojekt for soldater efter udsendelse.
 • Ansvarlig for kriseteams ifm. udsendelser til Afghanistan ved kritiske hændelser. Opgaverne omfatter:
  • Koordinering af krisepsykologisk indsats.
  • Debriefing i grupper og individuelt.
  • Individuel rådgivning og samtaler i forbindelse med akkumuleret stress.
  • Rådgivning af ledelse omkring stress- og krisehåndtering.
 • Underviser på Hærens Officersskole.
 • Ansvarlig for udvikling af undervisningsmateriale i stress- og krisehåndtering, pårørendes reaktioner før, under og efter udsendelse, psykiske efterreaktioner m.m., der anvendes ved Missionsorienteret Uddannelse for militært personel og på Hærens Officersskole.
Neuropsykolog
 • Krisepsykologisk bistand til patienter og pårørende ifm. akut opståede neurologiske lidelser.
 • Ansvarlig for pårørendegrupper.
 • Ansvarlig for tværfaglig og monofaglig supervision af sundhedsfagligt personale.
 • Rådgivning af patienter og pårørende i forbindelse med neuropsykologisk undersøgelse.

 

Se komplet CV her.