HISTORIEN BAG SOLDATENS HUS

Hvem stod bag?

Psykologerne Anne Lillelund og Nikolai Cerisier Roitmann grundlagde i 2017 Soldatens Hus. Begge har baggrund i Forsvaret som militærpsykologer: Anne har været udsendt 18 gange til Helmand i Afghanistan i forbindelse med kritiske hændelser. Hun har desuden modtaget Forsvarsministerens medalje, idet hun har spillet en afgørende rolle i gennemførslen og udviklingen af den psykologiske støtte, som Forsvaret i dag yder før, under og efter udsendelse. Anne er i dag selvstændig krisepsykolog og konsulent. Nikolai er specialkonsulent i Militærpsykologisk Afdeling i Forsvaret. Han har en en stærk klinisk profil gennem sit arbejde med traume – og tilpasningsrelaterede problemstillinger indenfor veteranområdet. Endvidere har han igennem sit bestyrelsesarbejde i Dansk Psykologforening betydelig erfaring med frivilligt organisationsarbejde.

Hvorfor opstod Soldatens Hus?

Fælles for Anne og Nikolai er et stærkt engagement i soldaters virke, og idéen til Soldatens Hus opstod som reaktion på den samfundsmæssige tendens til at sygeliggøre soldater. De fleste tidligere udsendte lider hverken af alvorlige psykiske efterreaktioner eller PTSD. Imidlertid medfører skævvridningen i den samfundsmæssige debat, at mange veteraner oplever, at de i mødet med det civile samfund ofte føler sig sygeliggjort, fordi den civile har en klar forestilling om, at man bliver syg af at være udsendt. Dette bevirker dels, at den enkelte ikke føler sig anerkendt i det civile for den militære indsats, dels at der mangler et forum, hvor soldaten kan stille skarpt på sine styrker og udviklingspotentialer og frit kan diskutere muligheder og udfordringer relateret til soldatens opgavespekter – uden at det per definition forbindes med PTSD eller efterreaktioner relateret til udsendelsen. Visionen for Soldatens Hus var derfor at skabe et forum, hvor nuværende og tidligere soldater kan mødes i en struktureret kontekst og netværke på tværs af værn, rang og regiment mhp. at sikre erfaringsudveksling og vidensdeling. Endvidere at foreningen kan bringe viden til det civile samfund om soldaters virke mhp. at skabe et mere nuanceret syn på soldatens styrker og den militære hverdag.

Da visionen var etableret, var der behov for at finde et navn, der gav genklang. Da veteranbegrebet ofte bliver forbundet med sygdom, valgte Anne og Nikolai “Soldatens Hus”, fordi navnet er forbundet med styrke og skarphed, og soldater altid er i stand til at etablere et BSO (beredskabsområde) og dermed et “hus” ethvert sted i verden.

I samarbejde med mange engagerede frivillige kræfter, et stærkt Advisory Board og støtte fra Kastellets Kommandantskab, Forsvarets Veterancenter, fonde og private sponsorer lykkedes det at gøre visionen til virkelighed. Anne og Nikolai tiltrådte derfor som hhv. formand og næstformand for Soldatens Hus.

Planlægningen af Soldatens Hus påbegyndtes primo 2016, og d. 2. marts 2017 åbnede Soldatens Hus i Kastellet, hvor tidligere kompagnichef fra Den Kongelige Livgarde Mads Mikkelsen holdt foreningens åbningsforedrag med fokus på overgangen fra soldat til civil.

Sidenhen er det blevet til mange spændende debat-arrangementer med deltagelse af bl.a.

  • Anders Fogh Ramussen, CEO Rasmussen Global, fhv. statsminister og generalsekretær i NATO
  • Kim Kristensen, ceremonimester i Kongehuset, tidligere øverste chef for de danske styrker i Afghanistan
  • Søren Gade, folketingsmedlem for Venstre og tidligere forsvarsminister
  • Søren Boy Lindholm, rådgivningschef for sikkerheds- og efterretningsvirksomheden CERTA, tidligere chef for Rigspolitiets Aktionsstyrke.

Soldatens Hus har desuden gennemført en spørgeundersøgelse i samarbejde med journalist og tidligere soldat Jimmy Solgaard med fokus på overgangen fra soldat til civil. 406 tidligere soldater deltog i undersøgelsen. Anne og Jimmy har i den forbindelse skrevet flere artikler, der er udgivet i samarbejde med Krigeren.dk. Senest har Soldatens Hus etableret en filial i Aalborg d. 5. maj 2018, og foreningen er således blevet landsdækkende.

Nikolai fratrådte som næstformand ved udgangen af 2017, og Anne fratrådte som formand ved udgangen af 2018 for derefter at indtræde i Soldatens Hus’ Advisory Board.