Soldatens Hus i fagbladet “Reserven”

“Formålet med Soldatens Hus er at skabe et ressourcestærkt netværk, der giver mulighed for vidensdeling og erfaringsudveksling mellem soldater, der har konstruktive erfaringer med overgangen til et civilt liv”.

Læs mere hér, hvis du vil vide, hvordan Soldatens Hus vil styrke soldatens tilhørsforhold til det civile.