Styrelsen

Formand

Mads Jelbert Mikkelsen 

Til dagligt arbejder jeg med talent og ledelsesudvikling i Coloplast. Jeg er frivillig i Soldatens Hus, da jeg brænder for udvikling af menneskers kompetencer. Jeg oplever, at soldater i alle afskygning, og nuværende som tidligere, har et særligt kompetencesæt, som jeg gerne vil være med til at udvikle yderligere. Jeg har selv været soldat i næsten 18 år og har tre udsendelser med i min bagage.

Kasserer

Troels Enig 

Seniorsergent og stadig tjenestegørende i Forsvaret som HR-Konsulent i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Jeg er en del af Soldatens Hus, fordi jeg gerne vil være med til at fortælle Danmark alle de gode kompetencer en veteran tager med sig hjem, når man har været udsendt til verdens brændpunkter. Ligeledes for at kunne fastholde vores identitet og fælleskab som soldat og veteran – især med de veteraner som vælger at forsætte deres levevej som civil uden for forsvaret.

Pelin Akpinar

Global Supply Chain Manager i Chr. Hansen A/S.

Min primære interesse som frivillig i Soldatens Hus, er at hjælpe med effektivt at støtte op omkring visionen og være med til at bygge bro mellem Forsvaret og det civile erhvervsliv. Jeg byder ind med 9 års erfaring fra den private sektor, hvor jeg sidder i supply chain, som den balanceskabende funktion mellem de salgsvendte dele og produktions- og distributionsvendte dele af en international koncern. Her er mit ansvar at sikre den rette balance mellem service og omkostninger i spændingsfeltet mellem forskellige interesser. Jeg har arbejdet med mange procesoptimeringsprojekter i løbet af årene, og har udviklet en enormt nysgerrighed for hvad der skal til for et succesfuldt tværfagligt samarbejde der skaber gode resultater og trivsel mellem mennesker. Min fascination af den militære ledelse er kun blevet forstærket samtidig med at min ledererfaring har udviklet sig i det civile.

Kamilla Bittmann

Kamilla er officer, men idag civil og reserveofficer og har siden hun forlod forsvaret bestridt  chef og direktør stillinger i det private.

Som tidligere soldat ved jeg hvor vigtigt det er at have et netværk med andre ligesindede og tidligere soldater. Det er det der motiverer mig til at være en del af Soldatens hus. Vi skaber et rum hvor vi kan dele oplevelser og tale om løst og fast. Det sætter jeg stor pris på. Samtidig vil jeg også gerne være med til at sætte fokus på alle de gode historier omkring forsvaret og højne kendskab i samfundet til de kompetencer en soldat har.

Inger Droob

Min baggrund for at være frivillig civil i Soldatens Hus kommer egentlig på baggrund af, at jeg lavede ”Hjælp Tilbage” med tidligere aktive jægersoldat Lars Møller, hvor vi holdte indsamlings– og informationsaftener om PTSD til fordel for vore veteranhjem i Aalborg og Midtjylland.

Efter dette fik jeg øjnene op for, hvor svært det kan være for soldater generelt at skifte fra forsvaret til et civilt job b.la. pga., at mange civile fortsat mistænker alle veteraner for at have lidt PTSD gemt i sig, hvis de har været udsendt, men også fordi civile arbejdsgivere ikke forstår de gode kompetencer, soldaterne kommer med fra forsvaret. I mange tilfælde skal disse oversættes til ”civilsk”. før de kan få foden inden for.

Dette vil jeg gerne være med til at bygge bro over mellem soldater og civile. Det og at give et rum til soldater/veteraner, hvor de kan mødes, netværke og høre foredrag, som bidrager til en god snak over kaffen bagefter.

Emilie J. K. Toppenberg